Quy định mới về hóa đơn kể từ ngày 01/11/2020

Theo quy định, kể từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải triển khai sử dụng hóa đơn điện tử. Theo quy định mới về hóa đơn, các quy định mới này cũng đã có sự thay đổi so với những quy định cũ đặc biệt là việc điều chỉnh hóa đơn điện tử. Cùng tìm hiểu chi tiết quy định mới về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/11/2020 trong bài viết dưới đây.

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Nếu như hiện nay, hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm: Mẫu hóa đơn; Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử; Thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Và sau thời hạn 02 ngày (tính từ ngày nộp hồ sơ), nếu cơ quan thuế không có ý kiến thì doanh nghiệp có thể bắt đầu phát hành hóa đơn.

Thì, kể từ ngày 01/11/2020  các đơn vị đăng ký hóa đơn điện tử chỉ cần nộp Tờ khai Đăng ký/Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 01 ban hành kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP để đăng ký sử dụng HĐĐT với cơ quan thuế. Và thời hạn trả lời chấp nhận hay không chấp nhận việc sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp đã rút gọn xuống chỉ sau 01 ngày làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ) Cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo Về việc chấp nhận/ không chấp nhận sử dụng HĐĐT cho đơn vị qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

hóa đơn điện tử

Quy định mới về chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Trước đây, việc chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy nhằm mục đích chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một lần;
Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/11/2020 doanh nghiệp doanh nghiệp chỉ được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang chứng từ giấy để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Thời điểm lập HĐĐT theo quy định mới

Ngày 5/11/2019, tại buổi hội thảo về chính sách thuế và quy định hóa đơn điện tử, ông Lê Nguyên Hợp – chuyên gia về hóa đơn của Tổng cục Thuế làm rõ: Trong thời gian Thông tư 32/2011/TT-BTC còn hiệu lực thi hành (đến hết ngày 31/10/2020) thì căn cứ để kê khai nộp thuế là ngày lập trên hóa đơn điện tử. Do đó, hóa đơn điện tử có ngày lập và chữ ký số, thì dù ngày lập và ngày ký số không trùng nhau đó vẫn là hóa đơn hợp lệ.

Sang ngày 1/11/2020, quy định về hóa đơn, cụ thể là thời điểm lập sẽ được xác định theo hướng dẫn tại khoản 1e Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC: “Thời điểm lập hóa đơn điệntử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm (ví dụ: ngày 30 tháng 4 năm 2019) và phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”
Như vậy, kể từ 1/11/2020 thì trên hóa đơn điện tử sẽ bắt buộc phải có ngày lập trùng với ngày ký số trùng nhau mới được coi là hợp lệ. 

Công văn 3200/tct-kk về việc đăng ký thuế đối với DN khác tỉnh 

Nội dung khác trên HĐĐT theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Trên đây là những quy định mới về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/11/2020 giúp doanh nghiệp có thể thấy rõ được những khác biệt trong việc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới và quy định cũ; từ đó có những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn làm việc của doanh nghiệp mình.
Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích cho quý bạn đọc, quý doanh nghiệp trong quá trình triển khai sử dụng hóa đơn điện tử hiện nay.