Công văn 3200/tct-kk về việc đăng ký thuế đối với DN khác tỉnh

Tổng cục Thuế đã ban hành công văn 3200/TCT-KK vào ngày 12/8/2019 để trả lời về việc quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản. Nội dung của Công văn số 3200/TCT-KK bao gồm nhiều hạng mục, cụ thể như: phân công cơ quan thuế quản lý, thông báo phát hành hóa đơn, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và đăng ký thuế. Cùng tìm hiểu những quy định về việc đăng ký thuế đối với doanh nghiệp khác tỉnh trong bài viết dưới đây.

Theo công văn 3200/TCT-KK thì quy trình đăng ký thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh đối với đơn vị chủ quản được tiến hành như sau: Cơ quan thuế chịu trách nhiệm quản lý địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tra cứu thông tin từ “Danh sách địa điểm kinh doanh”, sau đó thực hiện đăng ký thuế và cấp mã số thuế (gồm 13 số) cho địa điểm kinh doanh đó, đồng thời gửi mã số thuế mới theo mẫu số 11- MST cho đơn vị chủ quản và địa điểm kinh doanh để kê khai, nộp thuế. Đây là một quy trình hợp lý, rõ ràng, dễ vận hành cho cả địa điểm kinh doanh lẫn cơ quan thuế.

công văn 3200

Trước khi Công văn 3200/TCT-KK được ban hành, một thực tế vẫn diễn ra thường xuyên là một số công ty có chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh chỉ khai và nộp thuế môn bài, còn những hoạt động kinh doanh diễn ra trên địa bàn nhưng lại khai nộp về “công ty mẹ”.

Công văn 3200/TCT-KK được kỳ vọng là sẽ giúp ngăn chặn được tình trạng trốn thuế, gây thất thu thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển.

Bên cạnh đó, công văn này cũng đã và đang thực hiện hóa mong muốn của các doanh nghiệp trong việc có những chính sách cởi mở, tích cực giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng thành lập doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản mà không phải thành lập chi nhánh.

Công văn 3200/TCT-KK 2019 quy định về đăng ký thuế như sau: Cơ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp căn cứ thông tin tại Danh sách địa điểm kinh doanh đã được Cục Thuế phân công quản lý thuế trên địa bàn, thực hiện đăng ký thuế để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh, gửi thông báo mã số thuế (mẫu số 11-MST) cho đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh và địa điểm kinh doanh biết để kê khai, nộp thuế cho địa điểm kinh doanh. Mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh không thực hiện liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh.
https://reviewdoisong.com/

https://reviewdoisong.com/noi-dung-khac-tren-hddt-theo-thong-tu-68-2019-tt-btc/