Đã bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018 chưa?

Thực tế, Nghị định 119/2018 đã ra đời được một thời gian, Thông tư hướng dẫn Nghị định này cũng chính thức có hiệu lực thi hành, vậy, các doanh nghiệp đã bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119 hay chưa? Cùng giải đáp câu trả lời trong bài viết dưới đây. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, chúng tôi sẽ cập nhật bảng giá phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill – phần mềm hóa đơn đang được các doanh nghiệp lựa chọn sử dụng.

Chưa bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018

Theo quy định, Nghị định 119 bắt đầu có hiệu lực từ 1/11/2018. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy truyền thống sang hoá đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tại Khoản 2 điều 35 Nghị định 119, các doanh nghiệp và cơ quan thuế có thời hạn 24 tháng (kể từ 1/11/2018 đến 1/11/2020) để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và con người để áp dụng hoá đơn điện tử. Như vậy có thể thấy, hiện nay mặc dù nghị định 119 đã có hiệu lực thi hành, tuy nhiên, các doanh nghiệp chưa bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị đinh này.

hóa đơn điện tử

Trong thời gian từ 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định 51/2020/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC hoặc đã đăng ký áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 1/11/2018 thì tiếp tục sử dụng hoá đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày 1/11/2018; Tiếp tục sử dụng hoá đơn đặt in, hoá đơn tự in, hoá đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và phải thực hiện các thủ tục về hoá đơn theo quy định tại các NĐ 51/2020/NĐ-CP và NĐ 04/2014/NĐ-CP.

Từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hoá đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hoá đơn giấy theo các hình thức đặt in, tự tin thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hoá đơn đến cơ quan thuế cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT. 

Bên cạnh đó, với các cơ sở kinh doanh mới thành lập trong khoảng thời gian từ 1/11/2018 đến nagfy 31/10/2020 thì bắt buộc phải thực hiện việc áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Nếu trong trường hợp các doanh nghiệp này chưa đáp ứng được các yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin thì sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định tại Nghị định 119

Đối với tổ chức sự nghiệp công lập đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng và chuyển đổi sang áp dụng hoá đơn điện tử theo lộ trình của Bộ tài chính. 

Xử phạt khi sử dụng trước hoặc chưa thông báo phát hành hóa đơn 

Hướng dẫn thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần 2

Bảng giá hóa đơn điện tử CyberBill hút khách

Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử là điều tất yếu, chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện việc triển khai sử dụng hóa đơn trước thời hạn bắt buộc phải sử dụng theo quy định. Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill được đánh giá là phần mềm hóa đơn điện tử đạt chuẩn và được các doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn hiện nay. Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill tuân thủ theo các quy định tại Thông tư 32/2011 và sẵn sàng chuyển sang thông tư 68/2019 khi có yêu cầu. Với nhiều tính năng ưu việt và bảng giá với nhiều gói hóa đơn khác nhau, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng của cả những doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn, cùng với đó là sự chăm sóc khách hàng tận tâm. Chính vì vậy, phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill ngày càng được các doanh nghiệp ưu tiên sử dụng.