Xử phạt khi sử dụng trước hoặc chưa thông báo phát hành hóa đơn

Theo quy định, các doanh nghiệp phải thực hiện làm thông báo phát hành hóa đơn, khi được cơ quan thuế chấp nhận thì mới được sử dụng. Tuy nhiên, vì nhiều trường hợp sơ xuất nên xảy ra tình trạng kế toán doanh nghiệp sử dụng hóa đơn trước thời hạn thông báo phát hành hoặc chưa thông báo phát hành mà đã sử dụng. Khác với các xử phạt nếu không thực hiện việc hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang, các mức xử phạt đối với hành vi sử dụng trước hoặc chưa thông báo phát hành hóa đơn sẽ nặng hơn rất nhiều. Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Xử phạt nếu sử dụng hóa đơn trước thời hạn thông báo phát hành

Tại  Khoản 2 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC đã có quy định cụ thể về việc xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn trước thời hạn thông báo phát hành hóa đơn, cụ thể:

Phạt tiền từ 500.000 đồng  đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi:

Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (sử dụng trong vòng 05 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành).”

thông báo phát hành hóa đơn

Xử phạt đối với hành vi chưa thông báo phát hành hóa đơn mà đã sử dụng

Theo quy định tại khoản 2 điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC đã quy định cụ thể về các mức xử phạt đối với hành vi chưa thông báo phát hành hóa đơn mà đã sử dụng, cụ thể:

Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng:

Thứ nhất, Trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng những cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.

Thứ hai, Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

Thứ ba, Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

Thứ tư, Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại mục 1,2,3 ở trên và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định. 

DN sản xuất, kinh doanh phần mềm có phải chịu thuế GTGT? 

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Thứ năm, trong trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai thuế, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này, cụ thể như sau:

 Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Như vậy các mức xử phạt đối với hành vi sử dụng trước hoặc chưa thông báo phát hành hóa đơn là rất cao, do vậy các doanh nghiệp cần phải ghi nhớ để có thể triển khai thực hiện được tốt nhất. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phải ghi nhớ, sau 5 ngày kể từ khi nộp thông báo phát hành hóa đơn, thì doanh nghiệp cần kiểm tra xem hóa đơn đó đã được sử dụng chưa.Nếu thấy kết quả chưa có thông tin gì thì các bạn phải liên hệ với Chi cục thuế để kiểm tra lại.