Hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

Trong quá trình vận hành hoạt động kinh doanh, bên cạnh việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp còn có trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp hoặc phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Theo đó mà hồ sơ khai thuế sẽ khác nhau với từng phương pháp. Bài viết sau đây xin chia sẻ với quý bạn đọc chi tiết về hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng với từng phương pháp tính thuế cụ thể.

Với những doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu là doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu theo quy định về thuế GTGT mà không phân biệt là thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng, quý hay theo từng lần phát sinh.

Hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng, quý tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu bao gồm:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC;

– Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện công việc.

Đối tượng khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là người nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy định pháp luật về thuế GTGT.

Hồ sơ khai thuế GTGT đối với các doanh nghiệp này bao gồm:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

– Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện công việc.

thuế giá trị gia tặng

Với những doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ là doanh nghiệp nộp thuế tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế bao gồm: Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC;

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh hoặc có cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa phương khác nơi đóng trụ sở chính thì phải nộp cùng tờ khai thuế GTGT các tài liệu dưới đây:

– Bảng tổng hợp số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

– Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (nếu có) theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

– Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-7/GTGT ban hành theo Thông tư số 156.

– Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện công việc.

Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo thời hạn:

– Khai thuế GTGT theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo;

– Khai thuế GTGT theo quý: Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo;

– Khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh: Ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ kê khai thuế.

Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh là đơn vị hạch toán độc lập thì tự tiến hành kê khai tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp nơi sản xuất kinh doanh.

Mạnh tay xử phạt đối với những sai phạm về hóa đơn 

Nội dung khác trên HĐĐT theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai thuế cho cơ sở sản xuất kinh doanh đó tại cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp tại nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *